News

01.07.2024
Teaching conference
Teaching conference
On July 2-4, our Faculty is hosting a teaching conference attended by physicists from Polish universities as well as physics teachers.
25.06.2024
Nasz artykuł w gronie najlepszych publikacji w Nature Communications
Nasz artykuł w gronie najlepszych publikacji w Nature Communications
Publikacja, której współautorami są dr hab. Jacek Herbrych i prof. Marcin Mierzejewski, znalazła się w gronie 25 najczęściej pobieranych artykułów 2023 r. z dziedziny fizyki wg Nature Communications. Praca „Transition to the Haldane phase driven by electron-electron correlations” jest wynikiem dyskusji pomiędzy Agnieszką Jażdżewską, studentką Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. Elbio Dagotto (Uniwersytet w Tennessee), naukowcami z PWr oraz dr. Maksymilianem Środą (Uniwersytet we Fryburgu), który był doktorantem u dr hab. Jacka Herbrycha.

Fazy topologiczne materii należą do najbardziej fascynujących kierunków badań w fizyce materii skondensowanej. W ostatnich latach zaobserwowano znaczący wysiłek teoretyczny i eksperymentalny na przecięciu teorii pasmowej i topologii algebraicznej, prowadzący do wielu fascynujących odkryć. Jednakże w tym kontekście dokładna rola oddziaływań między elektronami jest nadal przedmiotem wielu debat. Na przykład w związkach chemicznych, które posiadają topologiczną fazę Haldane'a, oddziaływania są kluczowe nie tylko do utworzenia stanów brzegowych o zerowej energii, ale także do stabilizacji samych momentów magnetycznych. Ujawnia to istotny problem: współistnienie topologii i oddziaływań kwantowych. W naszej pracy zbadaliśmy topologiczną fazę Haldane'a z bardzo ogólnego punktu widzenia silnie skorelowanych elektronów . Udało nam się pokazać, że w dwupasmowym modelu Hubbarda istnieje przejście topologiczne przy krytycznej sile oddziaływania między elektronami.
24.06.2024
IFT Symposium