Projects

2020 - 2025
Krytyczne fazy materii bez bariery energetycznej, od topologii do geometrii
Principal investigator: Piotr Surówka
SONATA BIS
2020 - 2025
Slow, non-diffusive dynamics in quantum many–body systems
Principal investigator: Marcin Mierzejewski
2022 - 2025
Realistic modeling of quantum nanodevices based on modern 2D materials
Principal investigator: Jarosław Pawłowski
2020 - 2024
Towards understanding of the social hysteresis: an agent-based approach
Principal investigator: Katarzyna Sznajd-Weron
2020 - 2024
Przemiany fazowe w modelach binarnych opinii
Principal investigator: Angelika Abramiuk-Szurlej
2022 - 2024
Nonequilibrium electrons coupled with phonons and collective orders
Principal investigator: Yaroslav Pavlyukh
2020 - 2023
Strongly correlated phases of matter in low-dimensional topological structures
Principal investigator: Michał Kupczyński
2019 - 2022
Dynamics and thermodynamics of correlated systems with quantum and classical degrees of freedom - novel computational approaches
Principal investigator: Maciej Maśka
2019 - 2022
Polish Returns 2018 Faculty of Fundamental Problems of Technology
Principal investigator: Jacek Herbrych
2020 - 2022
Magnetic properties of strongly correlated multi-orbital systems
Principal investigator: Jacek Herbrych
2017 - 2021
Nierównowagowe zjawiska krytyczne na sieciach złożonych
Principal investigator: Arkadiusz Jędrzejewski
2017 - 2021
Dynamics of inhomogeneous quantum systems with many–body interactions
Principal investigator: Marcin Mierzejewski
2017 - 2021
Dynamika, dekoherencja i spektroskopia spinów dziurowych w kropkach kwantowych
Principal investigator: Mateusz Krzykowski
2018 - 2021
Kubity spinowe w sztucznych molekułach
Principal investigator: Paweł Machnikowski
2019 - 2021
Międzynarodowe partnerstwa akademickie Politechniki Wrocławskiej: fizyka i inżynieria dla przyszłych technologii elektronicznych, optycznych i medycznych (FizInż-EOM)
Principal investigator: Arkadiusz Wójs
2019 - 2021
Information hidding and privacy in (mainly) distributed systems
Principal investigator: Marek Klonowski
2015 - 2020
Efekty topologiczne w zaawansowanych strukturach niskowymiarowych
Principal investigator: Arkadiusz Wójs
2017 - 2020
Agent-based modeling of opinion dynamics based on the psychological models of social influence
Principal investigator: Katarzyna Sznajd-Wero
2016 - 2019
Projekt i symulacja działania nanourządzeń spintronicznych zbudowanych na bazie nowoczesnych nanomateriałów: monowarstw dwusiarczku molibdenu i innych chalkogenków metali przejściowych
Principal investigator: Jarosław Pawłowski
2018 - 2019
Modelowanie kinetyki nośników ładunku i spinu w układach sprzężonych nanostruktur półprzewodnikowych
Principal investigator: Adam Mielnik-Pyszczorski
2018 - 2019
Nierównowagowe zjawiska krytyczne i przemiany fazowe w dynamicznych modelach spinowych
Principal investigator: Arkadiusz Jędrzejewski
2015 - 2018
Dynamika i optyczna kontrola spinu w układach sprzężonych nanostruktur
Principal investigator: Paweł Machnikowski
2014 - 2017
Badanie efektów oddziaływań elektronowych oraz ich wpływu na własnosci optyczne i transportowe atomowo cienkich nonostruktur
Principal investigator: Paweł Potasz
2015 - 2017
Modelowanie mechanizmów powstawania złożonych siatek reliefowych
Principal investigator: Antoni Mituś
2017 - 2017
Politechnika dla dzieci – start dla młodego naukowca
Principal investigator: Anna Hajdusianek
2013 - 2016
Badanie własności elektronowych i roli oddziaływań elektronowych w nanostrukturach grafenowych pod kątem zastosowań w nanotechnologii
Principal investigator: Paweł Potasz
2014 - 2016
Procesy nierównowagowe na sieciach wielopoziomowych
Principal investigator: Anna Chmiel
2013 - 2015
Stany kwantowe, relaksacja i transfer nośników w sprężonych nanostrukturach półprzewodnikac
Principal investigator: Krzysztof Gawarecki
2013 - 2015
Kwantowe efekty pomiaru w układach kropek kwantowych
Principal investigator: Katarzyna Roszak
2013 - 2015
Magneto-optyka nanostruktur polprzewodnikowych z nośnikami o spinie 3/2 pod kątem zastosowań w przetwarzaniu informacji kwantowej
Principal investigator: Arkadiusz Wójs
2014 - 2015
Modelowanie właściwości optycznych układów kropek kwantowych
Principal investigator: Paweł Karwat
2010 - 2014
Analiza i modelowanie zjawisk relaksacyjnych w materiałach półprzewodnikowych zawierających centra rekombinacyjne
Principal investigator: Justyna Trzmiel
NCN
2011 - 2014
Badania własności topologicznych silnie skorelowanych układów elektronowych pod kątem zastosowań w przetwarzaniu informacji kwantowej
Principal investigator: Arkadiusz Wójs
2011 - 2014
Kolektywna luminescencja kropek kwantowych
Principal investigator: Paweł Machnikowski
2014 - 2014
Własności elektronowe i transportowe atomowo cienkich nanostruktur
Principal investigator: Paweł Potasz
MOBILNOŚĆ PLUS
2010 - 2013
Zderzenia ścian domenowych i kreacja periodycznych struktur domen dla zapisu i przetwarzania informacji
Principal investigator: Andrzej Janutka
2011 - 2013
Modelowanie metodą Monte Carlo procesów związanych ze sterowaniem własnościami optycznymi wybranych układów polimerowych i ciekłokrystalicznych za pomocą reorientacji molekuł
Principal investigator: Grzegorz Pawlik

Institute of Theoretical Physics

Wrocław University of Science and Technology
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370, Wrocław
Secretariat room A1/234

wppt.kft@pwr.edu.pl
+48 713202579 (Secretariat)
+48 713202918 (Head of the Institute)